02.12.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมตัดสิน “รางวัล Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด” กับเครือข่ายนายกสมาคมฯ ผู้บริหารด้านการตลาดชั้นนำ
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล MAT Award 2022 : สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี นายกสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด แบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ในปี 2565 โดยแคมเปญ จาก 4 กลุ่มผลงาน ที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) ได้แก่

Award Category 1 : Strategic Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์
 • The Resume “จากใจ ไปรษณีย์ไทย” – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • In a Relationship with Lotus’s – Lotus’s (Ek-Chai Distribution System Company Limited)
 • “กาช้างปอง” รองเท้าแตะช้างดาวแบบสุ่ม – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • PT Max Service – PTG Energy Public Company Limited
 • Meat Zero launch in Thailand – CPF food and beverage
Award Category 2 : Brand Experience & Communication แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์
 • โครงการถุงนมกู้โลก – บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • The Resume “จากใจ ไปรษณีย์ไทย” – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • ช้างดาว : ห่านคู่ Legendary Edition – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
 • PT Max Service – PTG Energy Public Company Limited
 • งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย – บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด (Q-CHANG Business)
Award Category 3 : Innovations & Martech แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ
 • CP BOLOGNA THE 1st META “WORTH” – CPF Food and Beverage Company Limited
 • Draw your Dreams with Designs By CPAC Green Solution – บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 • In a Relationship with Lotus’s – Lotus’s (Ek-Chai Distribution System Company Limited)
 • The World’s First Credit Card in an NFT – Ayudhya Capital Services Company Limited.
 • Meat Zero – No. 1 Plant-Based Meat in Thailand – CPF Food and Beverage Co., Ltd.
Award Category 4 : Sustainable Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน
 • โครงการถุงนมกู้โลก – บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 • GO GREEN Together – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • Sivatel Bangkok Hotel – Sivayathorn Co., Ltd.
 • “บูลลี่ในโรงเรียน หยุดได้ด้วยนักเรียน” – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย – บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์โซลูชั่น จำกัด (Q-CHANG Business)
*** ผลการเข้ารอบนี้ เป็นการจัดเรียงตามลำดับใบสมัครของแคมเปญ โดยไม่ได้จัดเรียงตามระดับคะแนนแต่อย่างใด

        สำหรับรางวัล Marketing Awards of Thailand 2022 : รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี 2565 จะได้ มีการประกาศผล และการมอบในงาน วันนักการตลาด “Thailand Marketing Day 2022 ต่อไป