ติดต่อเรา
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
  • เลขที่ ๒/๓ ถนนสุโขทัย (๕) แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

    ติดต่อสำนักงาน : เลขที่ ๖๒ ชั้น ๑๗ อาคารเดอะมิลเลนเนีย ห้อง๑๗๐๗
    ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

Thailand Public Relations Association
  • 2/3 Sukhothai Road (5) , Suanchiralada, Dusit, Bangkok 10300

    Office Address : 17/F The Millennia Building, Room 1707
    62 Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10300