06.11.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต บรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล”
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อบรรยายพิเศษ ในวิชา “การบริหารจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล” ให้กับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา หลักสูตร ดังกล่าวเป็นอย่างดี

        ในส่วนของเนื้อหา ในวิชา “การบริหารจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล” นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอ แนวทางสำคัญสำหรับแบรนด์ ที่จะทำให้แคมเปญ ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ แคมเปญต้องมีแนวคิดหลัก กลยุทธ์การสร้างสรรค์ และเนื้อหาที่ชัดเจน, บูรณาการการสื่อสารอย่างครบวงจร หรือมีการเชื่อมโยงกับวิธีสื่อสารอื่นๆ ได้อย่างน่าสนใจ, การทำให้ทุกองค์ประกอบต่างๆ ของแคมเปญมีความโดดเด่น, มีการออกแบบเนื้อหา หรือ Content เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องทาง , ให้ความสำคัญกับการวางแผนและนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย Campaign Goal เป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจน / Content Needed เนื้อหาที่เหมาะสม / Traffic Source แหล่งผู้คนที่ต้องการเข้าถึง / Style to action รูปแบบในการสร้างแรงกระตุ้น / Media selection สื่อที่เลือกใช้ / Customer Journey and Touch Point การเข้าถึงผู้บริโภค และ Campaign Management ความสามารถในการจัดการแคมเปญ

        จะเห็นได้ว่าการตลาดปัจจุบันนี้ การสื่อสารการตลาดดิจิทัลได้กลายเป็นรูปแบบที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ไปยัง การเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างยอดขาย หรือเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยการสร้างแคมเปญผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนแคมเปญ ต้องไม่ลืมว่า การรู้จัก เข้าใจ เข้าถึง และมีวิธีการนำเสนอที่ดีไปยังผู้บริโภค การพิจารณาเลือกรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะใช้สื่อสาร ที่ต้องมีการบริหารจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ