19.09.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ จัดงานประกาศผลแบบ New Normal ในรูปแบบ Virtual Event
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ คุณศรีสุดา ธรรมบำรุง กรรมการและเลขาธิการ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร และคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลโทรทัศน์ทองคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน รางวัลโทรทัศน์ทองคำ เป็นรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์ จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ นับเป็นรางวัลสำหรับผลงานทางโทรทัศน์ที่มีอายุยาวนานที่สุด ซึ่งงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 35 ที่ผ่านมานี้ โดยความร่วมมือของ ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุล ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยสถานการณ์ของ COVID-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานแบบ New Normal ภายใต้แนวคิด“ร่วมร้อยดวงใจ สู่วิถีใหม่คนทีวี” จากการจัด Event มาเป็น Virtual Event และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36
        รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ได้จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ และผลงานของทางสถานีโทรทัศน์ โดยมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานคุณภาพและมีคุณูปการต่อวงการโทรทัศน์ไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง จากการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
        ผลการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) ผู้ได้รับรางวัล “เกียรติยศคนทีวี” 1. คุณพลากร สมสุวรรณ 2. คุณนพพล โกมารชุน 3. คุณดวงตา ตุงคะมณี 4. คุณยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ สำหรับ ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 15 รางวัล มีดังต่อไปนี้ รางวัลรายการข่าวดีเด่น ได้แก่ รายการ “สนามข่าว 7 สี” สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD, รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ “รายการ Tasty Journey วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย ซีซั่น 2” สถานีโทรทัศน์ PPTV, รางวัลนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ รายการ “The Lighthouse Family” สถานีโทรทัศน์ PPTV, รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ได้แก่ รายการ “เก่งจริงชิงค่าเทอม” สถานีโทรทัศน์ช่อง one31, รางวัลรายการพิธีกรดีเด่น ได้แก่ “จอห์น รัตนเวโรจน์” จากรายการ “The Lighthouse Family” สถานีโทรทัศน์ PPTV, รางวัลเกมโชว์ดีเด่น ได้แก่ รายการ “ร้องข้ามกำแพง” สถานีโทรทัศน์ Workpoint, รายการกีฬาดีเด่น ได้แก่ รายการ “เส้นทางกีฬา” สถานีโทรทัศน์ NBT, รางวัลละครองค์ประกอบศิลป์ดีเด่น ได้แก่ “ดั่งดวงหฤทัย” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ได้แก่ “เนื้อใน” สถานีโทรทัศน์ GMM25, รางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ “ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล) จากละครเรื่อง “ปลายจวัก” สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS, รางวัลผู้กำกับดีเด่น ได้แก่ “ผอูน จันทรศิริ” และ “ศุภกิจ เวสสะโรจน์กิจ” จากละครเรื่อง “รักแลกภพ” สถานีโทรทัศน์ช่อง one31, รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่น ได้แก่ “พศุตม์ บานแย้ม” จากละครเรื่อง “เนื้อใน” สถานีโทรทัศน์ GMM25, รางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น ได้แก่ “บุษกร วงศ์พัวพันธุ์” จากละคร “ทุ่งเสน่หา” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, รางวัลดารานำชายดีเด่น ได้แก่ “ศรราม เทพพิทักษ์” จากละครเรื่อง “บังเกิดเกล้า” สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ทีวี และ รางวัลดารานำหญิงดีเด่น ได้แก่ “คริส หอวัง” จากละครเรื่อง “เนื้อใน” สถานีโทรทัศน์ GMM25