04.09.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ “สื่อสารอย่างไร ได้ใจประชาคม” ให้กับ เหล่านายกสโมสรโรตารี และสมาชิกสโมสรโรตารีพระนคร
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก ดร.วุฒิ เอราวัณ นายกสโมสรโรตารีพระนคร เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ได้ใจประชาคม” ให้กับ เหล่านายกต่างสโมสร กรรมการภาพลักษณ์ โรตารีสากล สมาชิกสโมสรโรตารี และแขกรับเชิญของสโมสรโรตารีพระนคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมฟังการบรรยาย และเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณผู้บรรยายด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอันมาก ผ่านระบบ Zoom

         ในส่านของ “การสื่อสารอย่างไร ให้ ได้ใจประชาคม” นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอ โดยสรุปว่า ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญและมีการบริหารคุณค่าในชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation Value) ซึ่งนับว่ามีความสำคัญและเป็นอีกหนึ่งต้นทุน ที่ต้องมีการบริหารให้มีแนวทางชัดเจน มีความต่อเนื่อง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึก การรับรู้ จิตใจและอารมณ์ ทำให้ Brand มีความหมายเชิงบวกในทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง สังคม ประชาคม ผ่านการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม แคมเปญต่างๆ ด้วยการสร้างเนื้อหาผ่านสื่อที่ดึงดูด มีประโยชน์น่าสนใจ ติดตาม เช่น การเผยแพร่ ข้อมูลประวัติ ความเป็นมา, ประสบการณ์ ผลงานที่เคยทำ, บอกทักษะความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ, สิ่งที่ทำให้นึกถึง จดจำองค์กรได้, การเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ, บอกเล่าเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จ, กรณี ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ, การจัดการ บริหารองค์กรที่ดี เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ สนใจ ผ่านช่องทาง หรือเครื่องมือที่สำคัญ อาทิ Issue Management, Media Strategies, Internal Communications, Corporate & Community Relations, Brand Building, Special Event, Crisis Management, New Media และ CSR เพื่อทำให้กลายเป็นอันดับหนึ่งในใจของสาธารณชน เกิดความประทับใจ ควบคู่ไปกับการมีภาพลักษณ์ที่ดีและ Brand มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อชื่นชอบและระลึกถึง ก็จะเกิดการบอกต่อไปอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น