02.04.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดทำโครงการวิจัยพื้นที่ พัฒนาการตลาดสินค้า OTOP วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ชุมชนชายทะเลอ่างศิลา หลังวิกฤต COVID
 

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดทำโครงการวิจัยพื้นที่ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด การสื่อสาร และสมาชิกที่สนใจ ในการวิจัย พัฒนาการตลาดสินค้า OTOP วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพื่อสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นภายหลังจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนากร พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประชุม สำรวจ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดและข้อค้นพบ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ และนำเสนอกรณีศึกษา การสื่อสารการตลาด สินค้า OTOP วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ชุมชนชายทะเลอ่างศิลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี           โครงการวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ชุมชนชายทะเลอ่างศิลา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นภายหลังจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งผู้ประกอบการในชุมชนได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ โดยการผสมผสานระหว่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรม ให้สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนได้ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว           จังหวัดชลบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการชื่นชม และมีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนจำนวนมากจากทั่วโลก ติดอันดับจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวและเขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญหลายแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงมีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีชายหาดและเกาะที่มีชื่อเสียง เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา อ่างศิลา เกาะสีชัง เกาะล้าน เป็นต้น นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังมีวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านการสาธิตและจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เป็นต้น สินค้าที่ระลึกของฝากที่นิยม มีหลากหลายให้เลือกสรร เช่น ครกหินอ่างศิลา ผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าเขียนลาย อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป (ตากแห้ง) ข้าวหลาม ขนมจาก ขนมหม้อแกง และเครื่องจักสาน เป็นต้น