15.12.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี ร่วมกับประชาชน ที่พร้อมใจเฝ้ารับเสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 
           เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีการจัด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกของรัชสมัย ในการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจะได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ชื่นชมพระบารมีและชมความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

          ในโอกาสนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและชื่นชมพระบารมี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ อันเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่สร้างความปลื้มปีติให้กับประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ชมความงามงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีของไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก