11.05.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมส่งเสริมความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม           พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “คันฉ่องส่องธรณิน ดนตรีกวีศิลป์ สิ่งแวดล้อมไทย” พร้อมกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เอกลักษณ์ไทยในอาเซียน คุณณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า หรือ ขุนอิน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ไตรและแมค สองเหลนหน้าม่านจากรายการคุณพระช่วย รวมถึง ๒ นักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาส พระเพทราชาและพระนารายณ์ นอกจากนี้ยังมีการแสดง “ขุนอิน เดี่ยวระนาด” และการแสดงเพลงฉ่อย เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดผลงานบทร้อยกรองและบทเพลงจาก ไตรและแมค สองเหลนหน้าม่าน           โครงการประกวดดังกล่าว กำหนดแบ่งเป็น ๒ ช่วงระยะโครงการ คือ ช่วงระยะที่ ๑ การจัดประกวดร้อยกรองและบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ช่วงระยะที่ ๒ การประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดพลาสติก ด้วยเทคนิคแบบไทยๆ”

           จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมสร้างสื่อสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.thหรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๖๕ ๕๖๓๐