06.04.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เชิญชวนชาวไทยสรงน้ำพระในเคหสถาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ และลดการแพร่ระบาดของ COVID-19
 

           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย พร้อมรณณรงค์ให้ประชาชนสรงน้ำพระ ในเคหสถานบ้านเรือน อาคาร หรือสถานที่ ที่ไม่พลุกพล่าน จอแจ เพื่อลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 สำหรับวันสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ นี้           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ไทย พี่น้องประชาชนชาวไทย ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ พร้อมกล่าวว่า ในช่วงสงกรานต์ของทุกปี นอกเหนือจากกิจกรรมการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่แล้ว การสรงน้ำพระ ก็เป็นอีกประเพณีที่นิยมกัน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย จัดพิธีสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย สำหรับวันสงกรานต์ปีนี้ ควรรณณรงค์ให้ประชาชนจัดพิธีสรงน้ำพระ ในเคหสถานบ้านเรือน อาคาร หรือสถานที่ ที่ไม่พลุกพล่าน จอแจ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดย ขั้นตอนของการสรงน้ำพระวันสงกรานต์ ที่เรียบง่าย พอเพียง ดังนี้           การเตรียมพิธีสรงน้ำพระ ในการสรงน้ำพระนั้น จะต้องจัดเตรียมสถานที่บ้านเรือน หรือสำนักงานให้สะอาด สวยงาม จากนั้นจึงอาราธนาพระพุทธรูปที่เคารพบูชา ก่อนที่จะเคลื่อนย้าย นำพระพุทธรูป ควรกราบ ไหว้และกล่าวขอขมา หากทำการไม่เหมาะหรืออาจไม่ถูกไม่ควร ทำความสะอาดเช็ดล้างพระพุทธรูป ให้เหมาะสมกับผิววัสดุขององค์พระพุทธรูปบูชาให้เกลี้ยงเกลาสะอาดหมดจด แล้วจึงเตรียมอุปกรณ์สำหรับสรงน้ำพระ ประกอบด้วย ๑.โต๊ะสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป อาจมีผ้าปูโต๊ะเพื่อความเรียบร้อย ๒.ขันน้ำใหญ่หรือ ภาชนะสำหรับผสมน้ำอบ น้ำปรุงไว้สรงองค์พระ ๓.ขันเล็กๆ สำหรับตักน้ำสรงน้ำพระ ๔.ดอกไม้กลิ่นหอม หรือมีนามมงคล พวงมาลัย น้ำอบ น้ำปรุง ๕.ผ้าสำหรับทำความสะอาด หรือฟองน้ำ (ควรใช้ของใหม่)           เมื่อเตรียมสิ่งของแล้วเสร็จ หลังทำความสะอาดพระพุทธรูปแล้ว ให้อัญเชิญพระพุทธรูปไว้ที่โต๊ะที่ประดับดอกไม้ กลีบดอกไม้อย่างสวยงาม จึงเตรียมล้างดอกไม้กลิ่นหอม หรือดอกไม้ที่มีนามเป็นมงคล เช่น มะลิ กระดังงา กุหลาบ พิกุล ดาวเรือง ราชาวดี จำปา ใบเตยหอม กล้วยไม้ รวมถึงดอกบัว พวงมาลัยดอกไม้สด หรือดอกไม้หอมที่ปลูกไว้เองในบ้านตามความสะดวก ผสมกับน้ำอบ ลงในขันน้ำใส่น้ำให้พร้อม น้ำที่ใช้สรงพระพุทธรูปควรเป็นน้ำสะอาด สามารถดื่มกินได้ โรยดอกไม้ น้ำอบ ลงในขัน และเริ่มสรงน้ำ           ผู้ที่จะรดน้ำนั้น ควรแต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย หรือแต่งกายตามวัฒนธรรม มีการสอบถามประวัติความเสี่ยงต่อ COVID ความตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายให้เรียบร้อย ล้างมือด้วย แอลกอฮอล์ ก่อนรดน้ำ เว้นระยะห่างที่เหมาะสม สวมหน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันหากจำเป็น เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระ ให้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ตั้งจิตอธิษฐานตามที่ใจปรารถนา ค่อยๆ สรงน้ำไปที่องค์พระด้วยความตั้งใจ คิดถึงแต่เรื่องที่เป็นสิ่งดีงาม

           ประเพณีการสรงน้ำพระ นั้น เชื่อว่าจะส่งผลให้ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บ มีจิตใจสดชื่น ผ่องใส ปราศจากความมัวหมอง ทำให้ร่มเย็นเป็นสุข นับเป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว การทำความสะอาดพระพุทธรูปเป็นการชำระล้างจิตใจถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต การสรงน้ำพระเป็นการเสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา สามารถจัดเองได้ไม่ยากในทุกสถานที่ หากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครอบครัว ก็เป็นการเพิ่มความรัก สร้างความใกล้ชิด ความอบอุ่น และลดการเดินทางไปในที่ต่างๆ โดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 อีกทางหนึ่ง อันเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติในช่วงวันสงกรานต์ ๒๕๖๔ นี้

ขอขอบคุณสถานที่ : โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร