01.03.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PRThailand “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด และ PR 4.0”
 

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม อาทิ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, คุณสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์, คุณณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ :EXCOMM - PRThailand 8 ในประเด็น “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กรและการสื่อสารการตลาด 4.0 : Corporate and Brand Communication Strategies 4.0 ” ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ           หลักสูตร การสื่อสารที่เข้มข้นนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ อาทิ นายกสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ที่ปรึกษา CEO ผู้บริหารด้านการตลาด แบรนด์ ดิจิทัล จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ


           สำหรับ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand ) ในการอบรมครั้งต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / e-mail tpra.prthailand@gmail.com