08.05.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อสืบสานตำนานเพลงไทย
 
            โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนสร้างฝัน...ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพ ในเวทีอันทรงเกียรติ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักและมีความสามารถในด้านการร้องเพลง ก้าวเข้าสู่อนาคตในการเป็นนักร้องที่มีคุณภาพในวงการเพลงไทย ที่สร้างความฝัน...สู่ความจริง...เป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพระดับประเทศ

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง และศิลปิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการสืบสานตำนานเพลงไทย อาทิ ครูสุเทพ วงศ์กำแหง , ครูชาลี อินทรวิจิตร อ.วิรัช อยู่ถาวร , คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล คุณเยาวลักษณ์ แพ่งสภา , คุณปิ่นศิริ ศิริปิ่น และศิลปิน นักแต่งเพลง ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหลายท่าน

            ในการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” การประกวดบรรเลงดนตรีโดยวง BIG BAND วงเฉลิมราชย์ บนเวทีโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพ โดยผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิง จะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อไป