05.12.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมพลังถวายความอาลัย เปิดนิทรรศการ ศิลปกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาล ที่ ๙” บริเวณตลาดน้ำท่าคา
 
            ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น ยังความเศร้าสลดมายังพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ความดังทราบแล้วนั้น โดยภาครัฐ เอกชน กลุ่มชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ เป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ โดย พสกนิกรตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รวมพลังร่วมถวายความอาลัย ในการเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาล ที่ ๙” บริเวณตลาดน้ำท่าคา วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเวลา ๐๙.๓๙ น. อย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายคันฉตัร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในพิธีฯ

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน นิทรรศการศิลปกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาล ที่ ๙” ได้กล่าวว่า “ในวาระของความโศกสลดทั่วทั้งแผ่นดินไทย แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พสกนิกรชาวตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินทิ้งถ่วง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบด้วยเหล่าศิลปินชาวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เป็นศิลปิน และประกอบวิชาชีพอื่นที่มีความสามารถในด้านศิลปะเทคนิคที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นภาพวาด ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมกรรมและบทกวี จึงได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการศิลปกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาล ที่ ๙” จำนวน ๓๙ ผลงาน ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เสมอมา และในโอกาสอันสำคัญนี้ พสกนิกรตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ความร่วมมืออันดี ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน อันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ชาวสวน ผู้ประกอบการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมงาน ดังกล่าวเพื่อเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีส่วนร่วมต่อการจัดงาน ดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในหมู่บ้าน อำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำวิถีไทยดั้งเดิมของชาวสวนสมุทรสงคราม


            ในการจัดงานนิทรรศการศิลปกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาล ที่ ๙” ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมงานทางด้านศิลปะเทคนิคที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นภาพวาด ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทั้งที่เป็นการนำเสนอเรื่องราว และการสื่อความหมายจากการถ่ายทอดของศิลปินในท้องถิ่นร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ โดยมีผลงานของ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อ. ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงในงานด้วย

            ในวันเปิดงานได้มีการสาธิตและร่วมสร้างผลงานศิลปกรรม ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ ด้วยเทคนิคซิลสกรีนและวู้ดคัท โดย นายสมณศักดิ์ บริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มศิลปินทิ้งถ่วงและคณะ ซึ่งงานนิทรรศการศิลปกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาล ที่ ๙” จะจัดตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เป็นเวลา ๑ เดือน โดยประมาณ ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม