06.02.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมตัดสิน “รางวัลสุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม” ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารด้านการตลาดจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ
 
       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล MAT Award 2015: สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อสารแบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ MAT Award เป็นรางวัลเพื่อยกย่องภาคธุรกิจที่มีความคิดในการบริหารทางการตลาดที่มีความโดดเด่นของยอดขาย รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าอย่างสร้างสรรค์ จากธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า 500 ล้านบาทและต่ำกว่า 500 ล้านบาท เพื่อเป็นการ ส่งเสริมผลงานและฝีมือของนักการตลาดไทย วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นแบบอย่าง และกรณีศึกษาแก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่สร้างผลงาน ที่ดีในอนาคต