08.08.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเสด็จ งานฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์
 
        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำขึ้น


        ในการนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะประธานคณะทำงานกำกับและควบคุมการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เข้าถวาย DVD ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ๔ เรื่อง และนำชมนิทรรศการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

        ในรอบปฐมทัศน์ นี้ ได้จัดฉาย จำนวน ๒ เรื่อง ความยาวเรื่องละประมาณ ๓๐ นาทีประกอบด้วย ๑) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคเหนือ เรื่อง “ด้วยรัก” (Because of Love) และ๒) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคใต้ เรื่อง “เสียงจากแดนใต้” (Sound of the South) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ได้จัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน” และ ๒) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคกลาง เรื่อง “ทศวรรษแรกของการทรงงาน” ดังนั้น การจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง ๒ เรื่อง จึงเป็นการประมวลพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และนำเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ        ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ฯพณฯองคมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ ราชเลขานุการและรองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปลัดกระทรวง อธิบดี ทหาร ตำรวจ พลเรือน สื่อมวลชน นักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร คณะทำงานผู้จัดสร้างฯ รวมทั้งผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากภาคต่างๆ ที่นำมาจัดสร้างเป็นภาพยนตร์ และคณะกรรมการจากสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้แก่ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ และนางสาวสุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ เข้าร่วมรับชมในโอกาสนี้ด้วย

        ในส่วนของการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง ๔ เรื่อง นั้นจะเริ่มฉายในวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต รวมทั้งรับชมได้จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม   และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลและเคเบิ้ลทีวีต่างๆ     นอกจากนี้ชาวไทยในต่างประเทศสามารถชมออนไลน์ผ่านทาง YouTube ช่อง The National Identity Office ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

        ขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมชมภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง ๔ เรื่องดังกล่าว  ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้โดยพร้อมเพรียงกัน