06.06.57
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงาน ประกาศผลสุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม MAT AWARD 2014
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกฯ ร่วมงานมอบรางวัล MAT Award 2014 : สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยียม ประจำปี 2557 และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลดังกล่าว ด้วย ซึ่งการมอบรางวัลนี้ จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจ นักการตลาด นักโฆษณา นักวิจัย นักสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อสารแบรนด์ ร่วมพบปะกันในงาน

        ผลการประกวดสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี “MAT Award 2014” ภายใต้ เกณฑ์การตัดสิน มี 4 หัวข้อหลัก คือ 1.แนวคิด 2.กลยุทธ์ของแผนงาน 3.ผลลัพธ์ของธุรกิจ และ 4. ตราสินค้า ผลการตัดสินรางวัล MAT Award 2014 มีดังนี้

รางวัล Gold Award มี 2 รางวัล คือ

1. TMB Bank
ชื่อผลงาน “D Day/ TMB Transaction Accounts”
Result : ส่งผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างยิ่งใหญ่ มีบัญชีใหม่เพิ่มขึ้น 140% ภายใน 1เดือน ค่าธรรมเนียมทางธุรกรรมกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยที่ทุกคนต่างพูดถึง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเพื่อเชิญธนาคารต่างๆพิจารณาลดค่าธรรมเนียมทำธุรกรรม ที่สำคัญที่สุด เป็นอีกครั้งที่TMB ปฏิวัติวงการธนาคารไทย

2. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด
ชื่อผลงาน SCG HOME SOLUTION “ Better Quality Of Life”สร้างสรรค์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
Result : Customer ได้บ้านดีมีคุณภาพ Dealer มียอดขาย กำไร เพิ่มสูงขึ้น Company ปัจจุบันมีร้านลงนามเซ็น MOU แล้ว 22 ราย และจะเพิ่มเป็น 40 รายในสิ้นปี 2014 และ 85 รายภายในปี 2018 สังคมและชุมชน – ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีโครงการให้ทุนการศึกษา SCG HOME SOLUTION Career Choice ซึ่งปัจจุบันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้วกว่า 50ทุน และได้เข้าร่วมงานกับ SCG ต่อครบทุกคน

รางวัล SIVER Award มี 3 รางวัลคือ

1. Krungsri First Choice
ชื่อผลงาน “NO SWEAT” with Krungsri First Choice

Result : แผนการตลาดนี้ถูก Launched ในช่วง ตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงนั้นภาพรวมของตลาด new personal loan ตกลงถึง 28 % อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมือง แต่ด้วย new system platform ชุดนี้ทำให้ Krungsri First Choice เติบโตสวนทางตลาดถึง 70 เปอร์เซ็นต์

2. Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
ชื่อผลงาน “Hero / Samsung Hero”
Result :
ในด้านธุรกิจยอดขายของ Samsung feature phone เพิ่มขึ้น 89 % และสามารถขึ้นเป็นผู้นำตลาดได้สำเร็จ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ Samsung HERO กลายเป็นสัญญลักษณ์ของกลุ่มคนรายได้น้อย และคนไทยทั้งประเทศในการต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทน และเสียสละเพื่อคนที่เขารัก

3. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลงาน “est Cola”
Result :
การแจ้งเกิด เอส ในประเทศไทย กลายเป็น Talk of The Town เป็นน้ำดำที่เปิดตัวแรงที่สุดในประเทศไทย และมียอดขายที่ดีเยี่ยม มียอดจำหน่าย 1 ล้านลังใน 5วัน 1พันล้านบาทใน 6 สัปดาห์ รั้งตำแหน่งเบอร์ 2 หลังจากเปิดตัว 2 เดือนด้วยส่วนแบ่งตลาด 19 %

รางวัล Bronze Award มี 5 รางวัล

1. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ชื่อผลงาน “COTTO ITALIA 100% BORN IN ITALY”
Result :
หลังจากที่แผนการตลาดชุดนี้ของ COTTO ITALIA ได้ปล่อยออกมาทำให้ยอดของ COTTO Italia เติบโตขึ้นถึง 700 % และสามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้ทั้งในและต่างประเทศ

2. Pepsi-Cola (Thai ) Treding Co.,Ltd
ชื่อผลงาน Glowing Bangkok Overnight with Mountain Dew Neon
Result :
แผนการตลาดชุดนี้ทำให้ Mountain Dew กว่า 11 ล้านขวด ขายหมดลงอย่างรวดเร็ว สำเร็จลุล่วงตามเป้าแล้วยังสร้างกระแสใน Social network ได้มากกว่า 1,000 post ใน 3เดือน อีกทั้ง The neon bottles ยังได้รับการจดจำ และกลายเป็น innovative symbolic ที่วัยรุ่นนิยมนำไปใช้การอย่างแพร่หลาย ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต ปาร์ตี้ และตามแหล่งสังสรรค์ต่างๆ

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลงาน “SCB UP2ME การเงินสไตล์ใหม่…ชีวิตเราแล้วแต่เรา”
Result :
หลังจากปล่อยแผนการตลาดชุดนี้ ทำให้ SCB U2ME กลายเป็น financial application อันดับ 1 ใน App store ภายหลังจากปล่อยให้ดาวน์โหลดภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ และยอดดาวน์โหลดสูงถึง 350,000 ในระยะเวลาเพียง 3เดือน ส่งผลให้ลูกค้าหันมาสมัคร UP2ME Card มากกว่า 80,000คน

4. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
ชื่อผลงานภูมิใจไม่ใช้ถุง
Result :
โครงการได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในการร่วมลดใช้ถุงหิ้วพลาสติกโดยไม่มีผลกระทบต่อยอดขายแต่อย่างไร สามารถลดใช้ถุงพลาสติกลงได้ 14,735,255 ใบ ซึ่งเท่ากับเป็นลดขยะให้แก่โลกและลดต้นทุนในธุรกิจลงถึง 5.5 ล้านบาท และได้สร้างชื่อเสียง ทำให้เทสโก้ โลตัส เป็นผู้นำภาพลักษณ์อย่างเด่นชัดด้านรณรงค์ลดใช้ถึงพลาสติกเทียบกับรายอื่น

5. บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลงาน “Wacoal Cool”
Result :
ทำให้ยอดขาย Wacoal Cool innovation เพิ่มขึ้น 120% ทำให้ยอดขาย Wacoal ทุกผลิตภัณฑ์โดยรวม สูงขึ้น 20% ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ ที่เป็นวัยรุ่น/คนรุ่นใหม่ ช่วงอายุ 18-25 ปี มากขึ้น 30% จากผลการสำรวจ ณ จุดขาย

รางวัลพิเศษ Recognition Award ที่คณะกรรมการมอบให้เป็นปีแรก

บริษัท JSL Gobal Media
จากแคมเปญ “ Read for The blind”

        การมอบรางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด MAT Award นั้น พิจารณาจากรูปแบบแผนการตลาดที่เกิดจากฝีมือของนักการตลาดไทย เพื่อเป็นการยกย่องผลงานและ สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ได้ผลเพื่อให้เป็นแบบอย่าง เป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด และวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง