23.01.56
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ รอบปฐมทัศน์ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “นางเสือง”
 
     

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส จัดการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “นางเสือง” ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และนำรายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

      ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตร ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง นางเสือง ทั้งนี้จากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์ และสืบสานให้มีการจัดการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับชมการแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “นางเสือง” เป็นพระราชมารดาของ พ่อขุนบาลเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ราชินีองค์แรกของอาณาจักรไทยที่มีพระนามปรากฏในประวัติศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังในการกอบกู้อาณาจักรสุโขทัยให้พ้นจากการรุกรานของขอม

      ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในการแสดงรอบปฐมทัศน์ ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐ / ผู้บริหารจากภาคเอกชน / สถาบันการศึกษา / ผู้นำจากองค์กรหลายภาคส่วน และศิลปินอาวุโส เป็นต้น โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ครั้งนี้ด้วย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “นางเสือง” เป็นบทประพันธ์ของ อาจารย์สมภพ จันทรประภา กำกับการแสดงโดย หม่อมหลวงจุลลา งอนรถ แสดงโดยนักแสดงคุณภาพภายใต้ชื่อ คณะละครอาสาสมัคร ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาทิ อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล(กรีนAF5), ทฤษฎี สหวงษ์(ปอ), นภัสกร มิตรเอม(ตั๊ก), ลักษณ์ เรขานิเทศ, พชรพล จั่นเที่ยง(วิทย์), อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ(อาร์), นันทรัตน์ ชาวราษฏร์(ตรี), กนกวรรณ อินทรพัฒน์(อุ๊บอิ๊บ), อาภัสรา นกออก(เซฟ), พัชรวรรณ หุตะเศรณี ฯลฯ ร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญ ๒ ศิลปินแห่งชาติ พิศมัย วิไลศักดิ์ - เศรษฐา ศิระฉายาและนักแสดงสมทบจาก วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในเรื่องนี้ อาจารย์สมภพ จันทรประภา ใช้การวางโครงเรื่อง จับตอนที่พ่อขุนบางกลางท่าวเจ้าเมืองบางยางและ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราดรวมกำลังกันยกไปตีเมืองสุโขทัยคืนมาจากขอมมาผูกเป็นเรื่อง โดยใช้การจับความสัมพันธ์ระหว่างสองพ่อขุน เพื่อหาสาเหตุของการร่วมมือปฏิวัติปลดแอกจากขอม ในเนื้อเรื่อง เมืองสุโขทัยนั้น เดิมเป็นเมืองที่ปกครองโดยพ่อขุนศรีนาวนำถมพระบิดาของพ่อขุนผาเมืองและนางเสือง พ่อขุนผาเมืองนั้นน่าจะเป็นคนที่มีฝีมือในการรบมาก ขอมจึงยกพระธิดาคือนางสิขรเทวีพร้อมพระแสงขรรค์ชัยศรีให้ พร้อมประทานพระนามว่า ศรีอินทรบดินทราทิตย์ และแยกไปครองเมืองราด ต่อมาเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ ขอมสบาด โขลญลำพงที่ดูแลลวรัฐอยู่เข้ามายึดอำนาจปกครองสุโขทัยแทน นางเสืองผู้เป็นพระธิดาจึงหนีไปอาศัยอยู่กับพ่อขุนบางกลางท่าวที่เมืองบางยาง โขลญลำพงได้ใช้อำนาจในการบังคับเอาคนไทยไปเป็นทาสสร้างปราสาทหินและลงโทษทารุณเฆี่ยนตี พ่อขุนบางกลางท่าวกับนางเสือง ทนเห็นคนไทยถูกข่มเหงรังแกไม่ได้ จึงไปชวนพ่อขุนผาเมืองที่เมืองราดให้มาร่วมกำลังกันตีเอาเมือง สุโขทัยคืน นางสิขรเทวีพยายามทัดทานแต่ไม่สำเร็จ เมื่อตีเมืองสุโขทัยได้ พ่อขุนผาเมืองได้ยกเมืองให้กับ พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เสกสมรสกับนางเสือง พร้อมยกพระนามศรีอินทรบดินทราทิตย์