30.12.54
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมสนับสนุนการปลุกสำนึกรักชาติผ่านละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
 
       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ซึ่งจัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และสนองพระราชดำริในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ปวงชนชาวไทยตระหนักถึงความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอกราช และรักษาความมั่นคงของชาติสืบเนื่องจนปัจจุบัน

       ในการแสดงรอบเสด็จพระราชดำเนิน นี้ มีผู้นำจากภาครัฐบาล / ผู้นำเหล่าทัพ / ผู้บริหารจากภาคเอกชน / องค์กรภาคธุรกิจ / เอกอัครทูต - ทูต / ศิลปิน / และผู้นำจากองค์กรหลายภาคส่วนเข้าร่วมงาน
ในการนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมในงานดังกล่าว พร้อมทั้ง ยังได้นำคณะกรรมการบริหาร และคณะสื่อมวลชน เข้าชมการแสดง พร้อมทั้งร่วมในงานเลี้ยงรับรองขอบคุณศิลปิน นักแสดงและผู้สนับสนุนการจัดงานด้วย


       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน การถ่ายทอด เรื่องราว ความรัก ศรัทธา ต่อแผ่นดิน ในรูปแบบละครเวทีที่ผสมผสานศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยครบทุกอรรถรส นับเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีความเสียสละเพื่อแผ่นดินไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

       ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" นี้ เป็นบทประพันธ์ของ อาจารย์สมภพ จันทรประภา ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ ยอดนักรบแห่งแผ่นดิน ที่ทรงอุทิศและทุ่มเท ความรัก ความห่วงใยในชาติบ้านเมือง และพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ในการกอบกู้เอกราช เพื่อความอยู่รอดของแผ่นดิน ผ่านการแสดงของคณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในรูปแบบละครเวทีผสมผสานศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย กำกับการแสดงโดย ศิลปินแห่งชาติ สุประวัติ ปัทมสูต พร้อมด้วยเหล่านักแสดงอาชีพ อาทิ ศรราม เทพพิทักษ์ /พรชิตา ณ สงขลา / ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ / สุพจน์ จันทร์เจริญ / นภัสกร มิตรเอม / พิศมัย วิไลศักดิ์ / สันติสุข พรหมศิริ เป็นต้น
       
       นับเป็นการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีความเสียสละเพื่อแผ่นดินไทย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับชมการแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยเกียรติประวัติของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินไทย