12.09.54
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมเสวนา “พีอาร์ เต็มพิกัด” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แวดวง สื่อ - พีอาร์ สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ? ครั้งที่ 6 ตอน “ Extraordinary P.R. : พีอาร์เต็มพิกัด ” ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ระดมนักสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์-สื่อมวลชนชั้นนำร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ / เอิร์ธ สายสว่าง / ธนะชัย ณ นคร / อวัสดา ปกมนตรี และ ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ เมื่อ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ มรภ. พระนคร โดยมี อ.ปราโมทย์ เทพพัลลภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวต้อนรับ และ สมชัย ศรีวุฒิชาญ ประธานกรรมการ ฐานเศรษฐกิจ กล่าวเปิดงาน

        สำหรับงานเสวนา “จะ P.R. อย่างไรให้โดนใจสื่อ?” นี้หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้จัดมาอย่างต่อเนื่องซึ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยเลือกประเด็น “ Extraordinary P.R. : พีอาร์เต็มพิกัด ” ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในประเด็นต่างๆ อาทิ สถานการณ์วงการสื่อ – / วงการ - พีอาร์ ในปัจจุบัน / สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองมีผลต่อการทำงานหรือไม่ / สื่อกับ พีอาร์ จะทำงานร่วมกันอย่างไรในยุคนี้ / พีอาร์แทรกแซงสื่อ หรือสื่อแทรกแซงพีอาร์ ฯ รวมถึงการตอบข้อซักถามอย่างละเอียด

        ในเวทีเสวนาครั้งนี้ นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของคนในแวดวงสื่อและ PR ระดับประเทศ ที่คึกคักด้วย ประเด็นที่น่าสนใจด้วยมุมมองที่จากบทบาท ประสบการณ์ขอผู้ร่วมเสวนาที่หลากหลาย
  • ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และนักวิชาการทางด้านการสี่อสารแบบบูรณาการ ได้กล่าวถึงแนวโน้มทางด้านการสื่อสารปัจจุบัน - อนาคต / มุมมองของ การตลาด การแข่งขันในวงการธุรกิจที่มีอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน / รูปแบบ – เครื่องมือ - วิธีการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ –สื่อสารการตลาดในวงการธุรกิจ / กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

  • เอิร์ธ สายสว่าง อดีตนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม และผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ด้านสังคม - Hospitality และท่องเที่ยว ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการทำงานของ พีอาร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป / รูปแบบการทำงานให้อยู่แบบยั่งยืน ในวงการ พีอาร์ / กลเม็ดเคล็ดลับในการครองใจสื่ออยู่ตลอดเวลา / ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทำงาน พีอาร์ / ตัวอย่างมากมายในวงการ....

  • ธนะชัย ณ นคร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พูดถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจ / มุมมองของ ภาคธุรกิจ ผละกระทบที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ ลักษณะการทำงานของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบัน / วิธีตอบสนองความต้องการของสื่อ / ทำอย่างไรให้ได้ลงข่าว / ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เข้ามาทำงานในวงการสื่อ / สิ่งต้องการบอกแก่พีอาร์

  • อวัสดา ปกมนตรี นักธุรกิจ/ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์ มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจด้านสื่อ บทบาทของสื่อ สื่อโทรทัศน์ สื่อสังคม / การทำหน้าที่ของสื่อในปัจจุบัน / สถานการณ์สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในปัจจุบัน / รูปแบบของการรายงานข่าวที่ดี / ข้อแนะนำสำหรับการทำงานสื่อ

  • ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื่อมวลชนที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการสื่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา อย่างเข้มข้นและน่าสนใจตลอดการเสวนา

       ขณะที่ผู้เข้าร่วมงานต่างตอบรับและให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามตั้งแต่นิสิต นักศึกษา จนถึงระดับมืออาชีพทั้งในวงการสื่อ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ศิลปิน ดาราที่สนใจในประเด็นดังกล่าวเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สำหรับทุกฝ่าย ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อคิดแก่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามอย่างเป็นกันเอง

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ถือว่างานนี้เป็นอีกงานที่สำคัญ ระหว่างพีอาร์ และสื่อในการโคจรมาพบกันปีละครั้งและร่วมสร้างปรากฏการณ์ในสังคมไทย สร้างความรู้และความเข้าใจอันดีแก่นักประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อสื่อมวลชนทุกแขนง สนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้พลาดงานนี้คงต้องรออีกครั้งใน จะ P.R. อย่างไรให้โดนใจสื่อ?” ครั้งที่ 7 ปีหน้าต่อไป