25.08.54
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยขอเชิญ ร่วมฟังเสวนา Extraordinary P.R. : พีอาร์ เต็มพิกัด วันที่ 9 เดือน 9 ผู้สนใจเข้าฟังฟรีที่ มรภ.พระนคร
 
 
        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัด เสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ? ครั้งที่ 6 ตอน “ Extraordinary P.R. : พีอาร์เต็มพิกัด ” ระดมนักสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์-สื่อมวลชนชั้นนำ ได้แก่ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย / คุณธนะชัย ณ นคร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ / คุณอวัสดา ปกมนตรี นักธุรกิจ/ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์ /คุณเอิร์ธ สายสว่าง อดีตนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม ดำเนินรายการโดย คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องกิจจาทร 1 อาคาร 20 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ฟรี

        ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้เปิดเผยว่าแม้อาชีพ “นักประชาสัมพันธ์”กับ “นักข่าว”จะแตกต่างกัน แต่สองอาชีพนี้มักมีโอกาสทำงานใกล้ชิดกันเสมอ โดยส่วนใหญ่จะมีความเอื้ออาทรและให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่บางครั้งนักประชาสัมพันธ์ก็ล้ำเส้นไปเล่นบทนักข่าว ขณะที่นักข่าวบางคนก็หลงลืมหน้าที่ตนเองด้วยการทำข่าวหรือเสนอข่าวในรูปแบบของงานประชาสัมพันธ์ ความสับสนในบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนบุคคลากรในสองอาชีพที่เติบโตตามขนาดของเศรษฐกิจ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่นักประชาสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายดำเนินไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ผลงานมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ

        หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้จัดงานเสวนา “จะ P.R. อย่างไรให้โดนใจสื่อ?” มาอย่างต่อเนื่องซึ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยเลือกประเด็น “ Extraordinary P.R. : พีอาร์เต็มพิกัด ” ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และคาดว่าจะเกิดประโยชน์และเหมาะกับสถานการณ์ปัจุบัน

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐบาลได้มีการแถลงนโยบายแล้ว สิ่งแรกๆที่จะเกิดขึ้นก็คือการขับเคลื่อนออกเป็นแนวทางปฏิบัติ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ นอกจากภาครัฐแล้วกลุ่มธุรกิจที่เน้นด้านสื่อสารการตลาด ในทุกรูปแบบที่สนองตอบวัตถุประสงค์ เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทีเสวนานี้ จะเป็นการนำเสนอประเด็น และกรณีศึกษามากมาย มุมมองที่หลากหลายทางด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์จากนักการสื่อสารชั้นแนวหน้า นักธุรกิจ และสื่อมวลชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบถ้วน เป็นอีกเวทีในการแสดงความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนทางด้านการสื่อสารของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อยู่รอบตัว สอดคล้องกับภารกิจของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยในการเป็นเครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศ

        ที่สำคัญของการ เสวนา “จะ P.R. อย่างไรให้โดนใจสื่อ?” ก็คือการสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีแก่นักประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อสื่อมวลชนทุกแขนง สนับสนุนการทำงานอย่างนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับนักประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปที่ โทร 0-2973-3888 ต่อ 8502, 8503 (คุณปิยอร / คุณภาวิตา) โทรสาร 0-2937-5254 , e – mail : jutima_news@hotmail.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด