16.08.54
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมถวายพระพร
 
 
        ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช
ในพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 นี้

        นอกจากจะถวายสักการะ ในนามของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและเครือข่ายแล้ว สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ยังเป็นผู้แทนองค์กรสมาคม ถวายสักการะในโอกาสนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน ร่วมถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเฉลิมฉลองการประดับไฟ การแสดงมหรสพ พลุ ดอกไม้ไฟ และการจำหน่ายสินค้าชุมชน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน และลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร