15.08.54
 
TPRA สร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย นักการสื่อสาร /
นักการตลาดโลกและเอเชีย พร้อมร่วม ฉลองครบรอบ 80 ปีฟิลิป คอตเลอร์
 
        ผู้บริหาร นักการสื่อสารและนักการตลาดเอเชีย จากนานาชาติรวมทั้งตัวแทนจากเอเชียกว่า 10 ประเทศ กว่า 1,000 คนร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์การตลาดของโลก ฉลองครบรอบ 80 ปี และประชุมร่วมกันที่บาหลี โดยมี ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุลอุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย*** เป็นตัวแทนจากประเทศไทยร่วมงานดังกล่าว

        ฟิลิป คอตเลอร์ ได้พูดถึงแนวโน้มของการสื่อสารว่า…… ปัจจุบันทุกคนจะต้องพูดถึง Marketing 3.0 จะต้องครอบคลุมทั้ง Functional Value, Emotional Value ซึ่งปรับเปลี่ยนจาก Legacy Marketing แบบที่ผ่านมา ที่สำคัญคือต้องเข้าไปถึง Human Spirit ด้วยแนวคิดการสื่อสารแบรนด์ใหม่ด้วย 3i Model

การสร้างแบรนด์ในความคิดใหม่ยุค 3.0 จะเป็นโมเดล 3I คือ
  1. 1. Brand Identity เน้นสร้างจุดยืนใน customer’s mind เหตุผลว่าแบรนด์ดีอย่างไร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร
  2. 2. Brand Image เน้นภาพลักษณ์ เน้นสร้างประสบการณ์ และ 5 ด้าน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพื่อสร้างอารมณ์ลูกค้า
  3. 3. Brand Integrity คุณงามความดี การสร้างความน่าเชื่อถือ การมีรางวัล หรือมีมาตรฐานการรับรอง การยืนยัน นอกจากพื้นฐานยังมีการทำเพื่อสังคม ประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม หรือส่วนรวม Model 3I นี้ช่วยให้แบรนด์มีการสร้าง 3 มิติ คือ เหตุผล อารมณ์ และจิตวิญญาณ มองลูกค้าเป็นคนที่มีจิตวิญญาณ ต้องการมีส่วนร่วมทั้งส่วนตัวและสังคม ในยุค Social Media ทุกคนเป็นผู้เล่นได้ ไม่ใช่แค่ผู้ฟัง ช่องทาง Market Place ที่มีมากมาย ช่องทางการสื่อสารที่ไม่มีขีดจำกัด ความสำคัญอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่าง 3I หรือ 3 มิตินี้

 
        นอกจากนี้ ยุคที่ผู้บริโภคมีสิทธิมีเสียงในการสร้างแรงกดดัน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เรียกว่า ยุคของ Innovative Society แล้ว นักการตลาดและนักสื่อสารว่า ต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้ ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า A-F Model ประกอบด้วย Activator / Browser / Creator / Developer / Executor / Financier ที่จะถูกเปิดตัวให้เห็นในเร็ววัน        ในด้านการตลาดนั้น ศตวรรษที่ 21 นี้ จะเป็นยุคของเอเชีย ไม่ว่าจะดูในด้านอัตราการเติบโตและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีประเทศจีน ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ หลังจากที่ปล่อยให้ยุโรป ครอบครองในศตวรรษที่ 19 และอเมริกา เป็นผู้นำในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมาแนวทางการตลาด 3 ยุค คือ
 
  1. Marketing 1.0 ยุทธวิธีและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development คือ ผลิตสินค้าตอบสนองตลาด และใช้การตลาด Legacy Marketing แบบ 4Ps เป็นหลัก คือ Product/ Price/ Place/ Promotion พื้นฐานทำให้เกิดการซื้อหรือกระตุ้นตลาด ยุคนี้เป็นยุคทองของผู้ผลิต ผู้ขาย คุณค่า เน้น Functional Value
  2. Marketing 2.0 การตลาดเน้น การทำ STP Segmentation แบ่งตลาดเป็น Targeting เป้าหมายตลาด และการวางตำแหน่งเพื่อครองใจลูกค้า Positioning หาจุดเด่นมากำหนดเป็นจุดจูงใจ สร้างตำแหน่งใน customer’s minds ตามด้วย CRM Customer Relationship Marketing ในปัจจุบันพูดถึง CEM Customer Experience Management สร้างเครือข่ายเครือข่ายลูกค้า โดยเฉพาะในปัจจุบันจะมี social media เข้ามามีอิทธิพล สร้างความเชื่อใจกันเองมากกว่า เชื่อใน แบรนด์หรือบริษัทพยายามพูด ในยุคนี้ มีการพูดถึง CSR Corporate Social Responsibility แต่ก็เป็นคนดีของสังคม ยุคนี้เพิ่ม Emotional Value เข้าไปคู่กับ Functional Value
  3. Marketing 3.0 คอตเลอร์ เน้นว่า บริษัทผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมลึกกว่าเดิม ช่วยเหลือสังคม ขจัดความยากจน ป้องกันสิ่งแวดล้อม การคงอยู่ของมนุษยชาติไม่ใช่แค่สโลแกนที่สวยหรู ไม่ใช่แค่ทำ transaction ต้องฝังลึกในรากเหง้า หรือ DNA ของบริษัท Corporate Mission/ Vision /Value จริงจัง ยั่งยืน ตอบสนองต่อจิตวิญญาน ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง การตลาดจะไม่แค่มุ่งเน้น การวางตำแหน่งในMind ผู้บริโภค หรือการผูกใจ Heart ผู้บริโภค แต่ต้องเข้าไปถึงจิตวิญญาน Spirit จนเกิดเป็นลัทธิ หรือสถาบัน การตลาดไม่ได้อยู่แค่ Content แต่ต้องมีContext ที่ดีเป็นเครือข่ายกัน ตั้งแต่ ผู้ป้อนวัตถุดิบ ลูกจ้างหรือพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต่างๆ จนถึงผู้ถือหุ้นสร้าง Value ใหม่ได้ SBE Social Business Enterprise บริษัทที่มุ่งหวัง แก้ไขปัญหา สังคมที่ยุ่งเหยิงมีแต่ความขัดแย้ง แก้ปัญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ชีวิตประจำวันของคนดีขึ้น ผ่านพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัท คุณค่าที่เน้น ในยุคนี้คือ Spiritual Value & Creative Value ให้กับลูกค้า นอกจาก Functional Value & Emotional Value

 
        นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ฟิลิป คอตเลอร์ ได้ รับการแต่งตั้งเป็น AMF Honorary Fellow เป็นคนแรกอีกด้วย
.............................................................................................................................................................

*** ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายก สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย / อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และเลขานุการของ AMF Foundation ร่วมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมประชุมสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF ) พร้อมด้วยผู้แทน จาก 10 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น จีน ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และแคนาดาในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย