01.08.54
 
สื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน
 
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทสื่อมวลชนในการรายงานข่าวท่ามกลางสถานการณ์การเมืองและการแข่งขัน ในโครงการอบรมผู้ผลิตสื่อต้นแบบ หัวข้อ “สื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน” จัด ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

        โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อหาข่าวสารสร้างเสริมสุขภาวะท้องถิ่นในช่องทางสื่อเคเบิลทีวี และพัฒนาศักยภาพนักข่าว และผู้ผลิตรายการท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจในความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และนำเสนอเรื่องราวดีๆ อันเป็นสาระประโยชน์เหล่านั้นให้กับประชาชนที่รับชมสื่อเคเบิลทีวี

        ในการจัดสัมมนานี้ ประกอบด้วยเนื้อหาดีมีสาระ เช่น บทบาทสื่อเคเบิลทีวี กับการสร้างเสริมสุขภาวะสังคมท้องถิ่น /มุมมองใหม่และการจับประเด็น ในการรายงานข่าวเพื่อลดความแตกแยก / ทักษะการรายงานข่าวในสตูดิโอ และภาคสนาม ท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงของผู้ชมยุคใหม่ / เทคนิคการสร้างประเด็นข่าวดีสู่การเป็นสื่อต้นแบบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน / การทำรายการ สารคดีเชิงข่าว / พัฒนาการการรายงาน ข่าวการเมือง และโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนมืออาชีพสาขาต่างๆ มาร่วมและเปลี่ยนกับสื่อมวลชนเคเบิ้ลทีวีที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง