01.08.54
 
งานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม
 
 

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคุณธวัช สุระบาล ปลัดจังหวัด รวมถึง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตลอดจนชาวบ้านชะอม ให้การต้อนรับ

       งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดให้ไม้ขุดล้อมเป็นที่นิยมและสนใจของประชาชนทั่วไปนั้น ทางจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอำเภอแก่งคอย องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อไม้นานาพรรณ พร้อมกับศึกษาวิธีการปลูก และการดูแลรักษาไม้ขุดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญไม้ขุดล้อมบ้านชะอม ภายในงานยังมีการประกวด แผงไม้ และพันธุ์ไม้ขุดล้อมคนชะอม การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงนิทรรศการ การสอนและสาธิตอาชีพต่าง ๆ ซึ่งในช่วงการจัดงานดังกล่าวจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

       ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ฝากประชาสัมพันธ์ว่า ไม้ขุดล้อมหรือไม้ล้อม ของตำบลชะอม นับว่าเป็นแหล่งไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักของตลาดขายส่งไม้ขุดล้อม จึงทำให้ตำบลชะอมนั้นเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญในการทำไม้ขุดล้อมป้อนเข้าสู่ ตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการขายส่งไม้ยืนต้น ไม้มงคลและไม้หอมไปยังแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้หลายแห่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม (036)714-574 / หรือพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย (036) 320-529 เพื่อช่วยให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง