หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
เว็บไซต์

  

01.03.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PRThailand “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด และ PR 4.0”
 
08.09.61
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์แบรนด์องค์กร สื่อสารการตลาด และ PR 4.0 ”
 
11.05.61
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมส่งเสริมความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
27.09.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PR Thailand 7 “ กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 ”
 
13.07.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตร “ กลยุทธ์บริหารแบรนด์ พีอาร์และการสื่อสารการตลาด 4.0 ”
 
12.03.60
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 
05.12.59
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมพลังถวายความอาลัย เปิดนิทรรศการ ศิลปกรรม “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาล ที่ ๙” บริเวณตลาดน้ำท่าคา
 
17.11.59
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดทำบทความเผยแพร่เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย “นวมินทร์มหาราชา กษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
 
17.11.59
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ “กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล” ส่งมอบให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 
25.10.59
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยแสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านหลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ “EXCOMM - PR Thailand 6”
 
25.02.59
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถอดบทเรียนและวิสัยทัศน์ การนำไอทีมาพัฒนา .. สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย
29.06.58
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม “กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล”

9.03.58
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษา ดูงาน โครงการในพระราชดำริ ณ จังหวัดน่าน เพื่อจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
01.03.58
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม “กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล” [หลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร : EXCOMM - PR Thailand 5]
04.03.58
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมจัดงานเสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ “สู่ทศวรรษใหม่ DIGI-PR สื่อสารไร้ขีดจำกัด” ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน กว่า 300 คน

18.12.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนทั่วประเทศ ถวายพระพร และศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา … ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้
 
10.11.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมนำผู้นำชุมชน เกษตรกรทั่วประเทศ ศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริ จังหวัด เพชรบุรี
 
04.10.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยศึกษาดูงานเมียนมาร์ เปิดประตูการเรียนรู้ภาคเศรษฐกิจ และสังคม สู่ AEC
 
08.08.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเสด็จ งานฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์
 
25.07.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแถลงข่าวภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
08.07.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยแสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านหลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ “EXCOMM - PR Thailand 4” กลยุทธ์การสื่อสาร ...
 
16.04.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงานการพัฒนา “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” ...
 
16.04.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ผู้ประกอบการภาคเหนือ...
 
06.03.57
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมจัดงานเสวนา “..มวลมหา PR กับวาระ REFORM.. ” ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร / PR / การตลาด / สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน กว่า 300 คน
 
01.12.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ ททท และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว หลงรัก แม่ฮ่องสอน หลงรักประเทศไทย
 
15.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สัมมนา "ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ AEC" ให้กับผู้ประกอบการในภาคใต้
 
02.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด สัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังฟรี ผลการตอบรับสูงมาก
 
11.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชม ดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
02.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมกับ ก.พ. พัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์การสื่อสารของส่วนราชการระดับกระทรวง เพื่อวางกรอบการสื่อสารในบริบท AEC
 
02.09.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงานเรียนรู้สู่ AEC ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม พร้อมถวายยารักษาโรคแก่พระอาราม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
13.08.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ “AEC Communication : กลยุทธ์สื่อสารในอาเซียนและเวทีโลก” ส่งมอบให้สมาชิกและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 

14.06.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน กับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “เทคนิคการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ใน AEC”

 

02.06.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตรบริหารงานสื่อสาร EXCOMM PRthailand 3 รับมือ AEC “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”


01.04.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและอาเซียน ในรายการโทรทัศน์ CEO THAILAND ตอน “AEC : PR เมื่อธุรกิจประชาสัมพันธ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”


12.03.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมจัดงานเสวนา “ PR นำพาองค์กรสู่ AEC ” ได้รับความสนใจจากCEO ผู้บริหารองค์กร แวดวงประชาสัมพันธ์ / สื่อสารการตลาด / สื่อมวลชน ร่วมงาน กว่า 500 คน
 

11.02.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมรายการ “ รอบรู้อาเซียน ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 นำเสนอวิสัยทัศน์ “ ประชาสัมพันธ์ไทยใน AEC”


19.01.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, NECTECH จัดประชุมเสวนา ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมรับ AEC

03.01.56
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กับกิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิสัยทัศน์การจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากรรับ AEC : CP ALL และ ปัญญาภิวัฒน์”

06.11.55
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สสส. จัดโครงการเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ CSR ให้กับนักสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับสังคม