หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
เว็บไซต์

 


 

20.09.66
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ฝากถึงรัฐบาลใหม่ ผลักดัน Soft Power แบบยุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยมืออาชีพ ขับเคลื่อน Content ในเวทีโลก ต่อยอดแบรนด์และโอกาสทางธุรกิจไทย
 
22.06.66
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดหลักสูตร Up-skill & Re-skill (Episode 2) เปิดอีกรอบตามคำเรียกร้อง ที่ นักสื่อสารแบรนด์และการตลาดต้องห้ามพลาด ติวเข้มเน้นใช้งานจริง และขยายเครือข่าย PR Matching
 
04.04.66
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์
 
20.11.64
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือ การเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะ คุณวุฒิวิชาชีพสาขาประชาสัมพันธ์
 
06.08.64
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (GA @ASIA-PACIFIC)
 
05.07.64
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
 
06.04.64
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เชิญชวนชาวไทยสรงน้ำพระในเคหสถาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ และลดการแพร่ระบาดของ COVID-19
 
08.01.64
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอให้จัดตั้งแคมเปญพัฒนาประเทศ ศึกษาเชิงลึก และสร้างโอกาสตามบริบทใหม่ ภายใต้ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤต COVID-19
 
25.07.63
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี “Good Brand & Grand Image (New Edition)” ท่ามกลางวิถี New Normal
 
15.06.63
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี “Good Brand & Grand Image (New Edition)” ท่ามกลางวิถี New Normal
 
06.05.63
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ เผยแพร่แนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดการการสื่อสาร ในช่วงการระบาดไวรัส COVID – 19 ได้รับการตอบรับจากทั่วโลก
 
16.04.63
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ เครือข่ายสมาพันธ์ระดับโลกเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดการการสื่อสารแถลง 12 ข้อแนะนำ PR และการสื่อสารที่เหมาะสม ในช่วงการระบาดไวรัส Covid-19
 
23.03.63
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แถลงข้อเสนอ 14 มาตรการ กับการรับมือ และสื่อสารภาวะวิกฤต จากผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
 
15.12.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี ร่วมกับประชาชน ที่พร้อมใจเฝ้ารับเสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 
31.07.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้แทน สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) มอบรางวัล ในโอกาสประเทศไทย คว้ารางวัล สุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน
 
14.07.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตร “Digital PR, Branding and Marketing Communications : กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด” ติวเข้ม ทุกเสาร์ ตลอดเดือน ตค. นี้
 
20.04.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน “ศาสตร์พระราชา” สู่ “เขื่อนสิรินธรโมเดล”
 
01.03.62
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร บริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ EXCOMM - PRThailand “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด และ PR 4.0”